schade-Marokko

Maroned International :Maroned International is een bureau voor schademanagement, juridisch advies en zakelijke diensten met een wijd verbreid netwerk in Marokko en andere Arabische staten.

Gestart in 2004 als onafhankelijk bureau , onder de naam   Benelux Maroc, heeft Maroned International een brede ervaring opgebouwd, zowel met  schademanagement binnen de verzekering en zakelijke diensten voor het internationaal georiënteerde bedrijfsleven.


Waarom Maroned International ?Maroned International onderscheidt zich met:       

                                                                                  

•Communicatie in meerdere talen:

 Nederlands, Duits, Engels, Frans, Arabisch en Berber-dialect.                   

                                                                                  

•Een  exclusief aan Maroned International verbonden  net-werk in Marokko van advocaten en onderzoekers, waar-door wij direct de kwaliteit, voortgang en kosten kunnen controleren en beïnvloeden.                             

                                                  

•Een directeur en medewerkers met een Marokaans- Nederlandse achtergrond en een Nederlandse partner      met Europese ervaring bieden een ruime kennis en  ervaring met de Marokkaanse en Nederlandse/Europese  praktijk van rechtsbijstand en schaderegeling, waar zij  naar west-europese standaard invulling aan geven.

 

•Effectieve en efficiente oplossingen en snelle afwikkeling door kennis van Europese en Marokkanse regelgeving,  cultuur en gebruiken.                                                   

  Bijvoorbeeld aansprakelijkheidsschadenbinnen zes maanden en letselschaden binnen 2 jaar.


                                   Onze Diensten


 Missie en Visie :


De uitgangspunten van onze dienstverlening berust op:

-      Respect voor geldende regels en gebruiken,

-      Transparantie,

-      Snelheid

-      Efficiëntie en effectiviteit,

-      Bewaking van kosten.


Wij geven hier inhoud aan met de betrokkenheid en expertise van exclusief voor Maroned International werkende partners, die verspreid over Marokko en andere Arabische landen gevestigd zijn.


 Download gratis het Belevingsonderzoek

Tweebosbuurt

 

 


Afwikkeling van schades en juridische diensten :


-      schadeverhaal,

-      rechtsbijstand,

-      vaststellen van schade inclusief expertiserapport,

-      terugvordering van (gestolen) eigendommen zoals voertuigen,

-      toedrachts- en feitenonderzoek,

-      verzamelen van gegevens van tegenpartij en getuigen,

-      opnemen verklaringen,

-      situatie- en locatiebeschrijvingen,

-      opsporing van personen,

-      controle van consulten, behandelingen en uitgevoerde werkzaamheden,

-      controle van nota’s,

-      informeren over status van dossiers, procedures en rechtszaken.


Naast het behandelen van individuele schades kunt u bij Maroned International ook terecht voor de organsatie, het toezicht en behandeling van omvangrijke schades en rampen, inclusief de gerechtelijke en buitengerechtelijke afwikkeling daarvan.


Alle bovengenoemde diensten worden uitgevoerd volgens de eisen en richtlijnen zoals die binnen de Europese markt gelden.


Op verzoek kan Maroned International aanspraken van slachtoffers ook afwikkelen volgens in Marokko en andere Arabische landen geldende normen en voorschriften. Deze veelal buitenerechtelijke werkwijze levert naast een aanzienlijke besparing van kosten ook aanmerkelijke tijdwinst op.


 

 Zakelijke diensten :                   


Maroned International houdt zich niet alleen met de afhandeling van schades bezig.

Met haar kennis van taal, regelgeving en landspecifieke gebruiken kan Maroned International aan bedrijven, overheden en particulieren zakelijke diensten aanbieden, die de kans op succesvol zaken doen vergroten of teleurstellingen voorkomen. 

Denk hierbij aan:

•Bedrijfsinformatie, zoals eigendom, directie/bedrijfsleiding, solvabiliteit, marktpositie, reputatie enz 

•Due diligence onderzoeken

•Informatie over eigendom van onroerend goed

•Vertalingen (ook beëdigd en gelegaliseerd)

•Debiteurenmanagement en incasso.

•Advies en begeleiding bij vestiging, selectie van zakenpartners of agenten.

•Vertalingen (ook beëdigd en gelegaliseerd).


Dit is geen limitatieve opsomming van onze diensten maar slechts een overzicht van de meest belangrijke. Wij zijn graag bereid om voor andere vragen of problemen een oplossing aan te dragen en in overleg uit te voeren.